Urban-technology-Mijn straat

04 Koppeling tussen fysiek en sociaal in na-oorlogse straatKoppeling tussen fysiek en sociaal in na-oorlogse straat


Amsterdam Nieuw West staat voor een stedenbouwkundige en sociale uitdaging. Welke keuzes worden met de stedelijke vernieuwing (sloop-nieuwbouw) gemaakt? En met het toevoegen van nieuwe woningen (verdichting)? Versterken deze keuzes de sociale stad? De sociale stad wordt gemaakt op het schaalniveau van de woonstraat. De keuzes die op dit niveau worden gemaakt zijn cruciaal.

Het lectoraat Bouwtransformatie van Frank Suurenbroek deed twee jaar empirisch veldonderzoek naar de na-oorlogse woonstraat. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een handboek.

Staalkaart van ontwerpoplossingen

Het onderzoeksproject Mijn Straat ontwikkelde ontwerpoplossingen op verschillende schaalniveaus: het bouwblok, de straat en de subtiele overgangszones tussen het private en publieke domein. De niveaus zijn met 5.000 foto’s geanalyseerd en als toepasbare beelden ontsloten.

De beelden kunnen ook in de workshopmethode worden gebruikt die in het onderzoek is ontwikkeld. In de workshopmethode worden bewoners als buurtexperts bij de planvorming betrokken. Zij leren ‘kijken als een stedenbouwer’.

Mijn Straat vraagt aandacht voor de woonstraat in hedendaagse stedelijke vernieuwing. De onderzoekers hopen dat in de planvorming gebruik wordt gemaakt van bestaande ontwerpoplossingen die vaak al om de hoek van het plangebied te vinden zijn.

Project: Mijn Straat

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
05 / juli 2018
05 / juli 2018

Logo

hva-urban-technology-logo