Besluitvorming en stadsinitiatieven

05 Burgerinitiatieven groen in de stadBurgerinitiatieven groen in de stad


Het aantal kleinschalige, tijdelijke initiatieven van burgers en bedrijven voor stadslandbouw en groen in de stad groeit. Denk bijvoorbeeld aan dakparken en stadstuinen. Dit wordt bottom-up gebiedsontwikkeling genoemd. De overheid stimuleert deze ontwikkeling, maar de groei roept ook vragen op. Hoe besluit je als overheid of gemeente om een initiatief wel of niet te steunen?

Het lectoraat Mainport Logistiek van Dick van Damme doet hier onderzoek naar. Samen met het HvA speerpunt Urban Management wordt gewerkt aan R-LINK. Projectleider Melika Levelt onderzoekt hoe de communicatie tussen initiatiefnemers, overheid, burgers en de markt kan worden versterkt. Het doel is om de besluitvorming transparanter en navolgbaar te maken voor overheden, burgers en bedrijven.

Stakeholder canvas

R-LINK ontwikkelt een stakeholder canvas, samen met initiatiefnemers en gemeenten. Het canvas brengt de belangen van verschillende betrokkenen op een gestructureerde manier in beeld. Het stakeholder canvas is geïnspireerd door verschillende business model canvassen. 

Ook zijn er plannen voor de ontwikkeling van een serious game. Met het spel zouden initiatiefnemers en ambtenaren samen over ideeën voor een stuk grond kunnen nadenken. Het spel zou ook in het onderwijs gebruikt kunnen worden. Studenten zouden in de game met beleid over bottom-up gebiedsontwikkeling kunnen experimenteren.

Project: R-LINK

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
05 / juli 2018
05 / juli 2018

Logo

hva-urban-technology-logo