Hoofdbeeld CIVIC

CIVIC van startCIVIC: transport beperken rondom de bouwplaats


CIVIC: Construction in Vicinities: innovative co-creation

Eind 2015 is de financieringsaanvraag voor het CIVIC-project binnen de ERA-NET ENSCC call gehonoreerd. CIVIC onderzoekt manieren om de negatieve impact van transport van en naar de bouwplaats te beperken. Binnenstedelijk bouwen is nodig voor aantrekkelijke, duurzame en economisch vitale steden. Denk aan de bouw en renovatie van infrastructuur, woningen en gebouwen. Echter, het vervoer van goederen en personeel naar en van de bouwplaats brengt hoge transportkosten en negatieve gevolgen met zich mee voor het milieu en de omgeving. De HvA leidt een Europees consortium dat zich over dit project zal buigen en het onderzoek wordt toegepast bij bouwprojecten in Amsterdam, Brussel, Stockholm en Zweden.

Projectaanpak

Het onderzoek wordt op drie manieren uitgevoerd:

1. Het optimaliseren van de logistieke stromen van en naar de bouwplaats.

Centraal staat het in kaart brengen van de effecten van duurzame oplossingen. Welke verandering in uitstoot, kilometers en kosten brengt een alternatieve manier van werken met zich mee? We werken hiervoor samen met Austrian Institute of Technology (AIT) en verschillende logistieke partijen zoals Deudekom en Cargohopper. Zij verkennen momenteel hoe zij met hun schone wagenpark en distributiecentrum aan de rand van de stad een rol kunnen spelen in de markt van bouwlogistiek. Het bedrijf CommuniThings ontwikkelt mobiele sensoren waarmee we onder andere de luchtkwaliteit kunnen meten.

2. Het betrekken van stakeholders bij de evaluatie van alternatieven.

Om het draagvlak van bepaalde oplossingen te toetsen organiseren we vanuit het consortium zogenoemde MAMCA-workshops. MAMCA staat voor multi-actor-multi-critiera analyse, een methodiek die ontwikkeld is door Dr. Cathy Macharis van Vrije Universiteit Brussel. Zij hebben software ontwikkeld (www.mamca.be) waarmee verschillende actoren (denk aan de aannemer, vervoerders, de bouwgroothandel, opdrachtgever en bewoners) hun criteria en de weging ervan kunnen aangeven. Vervolgens worden alternatieven getoetst en gezamenlijk geanalyseerd. Op deze manier wordt rekening gehouden met de specifieke criteria van belanghebbenden.

3. Het ontwikkelen van ondersteunende governance concepten.

CIVIC heeft als doel om de inzichten over logistieke optimalisatie en stakeholderparticipatie een plek te geven in de besluitvorming en aanbesteding van binnenstedelijke bouwwerkzaamheden. De Zweedse Universiteiten, Chalmers University en Linköping University brengen relevante kennis en ervaringen in het project. Lindholmen Science Park (Zweden) is verantwoordelijk voor het dissemineren van kennis en het organiseren van events.

Het consortium en betrokken lectoren

Betrokken lectoren vanuit Urban Technology zijn Walther Ploos van Amstel (City Logistics) en Frank Suurenbroek (Bouwtransformatie). Het Europees consortium bestaat uit 9 partners uit vier landen: Zweden, België, Oostenrijk, Nederland. Daarnaast zijn gemeenten en professionals uit de praktijk betrokken die kennis inbrengen en gaan toepassen. Het CIVIC-project loopt van april 2016 – augustus 2018

Neem contact op met Susanne Balm (s.h.balm@hva.nl) voor meer informatie.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
 
03 / mei
03 / mei

Logo

hva-urban-technology-logo