HvA-onderzoekers brengen hittestress in de stad in kaart

De klimaatbestendige stadNieuwsberichten
Meer nieuws:

VACATURES URBAN
TECHNOLOGY
hva-urban-technology-nav5

TERUGBLIK BIOBASED EVENT
hva-urban-technology-nav5

DE KLIMAATBESTENDIGE STAD
hva-urban-technology-nav5

SHELL-ECOMARATHON
hva-urban-technology-nav5

LAADGEDRAG GEANALYSEERD
hva-urban-technology-nav5


De klimaatbestendige stad

Het eerste HvA onderzoek naar hittestress in de stad!

Een klimaatbestendige inrichting

Bij de inrichting van een (openbare) ruimte moeten mogelijkheden van klimaatbestendigheid in beeld zijn en afgewogen worden. Daarbij is goede informatie essentieel. Gemeenten geven aan dat er behoefte is aan kennis over hittestress en lokale gevolgen. Meer inzicht is gewenst in de technische aspecten van regen- en hittebestendige inrichting, zoals voorbeelden van uitgewerkte inrichtingsvarianten. Ook hebben gemeenten geen goede informatie over kosten en baten.

In het SiA RAAK MKB onderzoek ‘de klimaatbestendige stad’ werken onderzoekers van Urban Technology samen met professionals van Waternet, bureau de Zuidas, gemeente Amsterdam, gemeente Eindhoven, gemeente Houten en gemeente Hoogeveen. Daarnaast zijn specialisten van de Hanzehogeschool, Tauw bv, TNO, de WUR, Deltares, CAS nauw betrokken.

Het onderzoek moet resulteren in betere informatie over lokale inrichtingsmogelijkheden, wat voor effect deze hebben op regen- en hittebestendigheid, en de kosten en baten daarvan. Gemeenten kunnen daarmee aan de slag om hun straten en buurten regen- en hittebestendig te maken.

ONDERZOEK NAAR HITTESTRESS

In het teken van dit onderzoek is afgelopen week de hittestress in de stad in kaart gebracht. HvA-lector Jeroen Kluck, onderzoeker Lisette Klok en oud-HvA-student Umut Uçar stonden o.a. op de Dam om de gevoelstemperatuur te meten en mensen hierover te ondervragen.
De Dam bleek een gloeiende plek in de stad, dit was te zien op hittekaarten.


Nieuwsgierige blikken van toeristen op de Dam: lector Jeroen Kluck sleept een meetinstallatie op wieltjes met zich mee. Daarop witte balletjes en een windvaan. Dit instrument meet o.a. windsnelheid, zonnestraling, globetemperatuur en luchtvochtigheid. Een sensor berekent hieruit de gevoelstemperatuur: op deze middag was dat zo’n 38°C; de luchttemperatuur was 30°C. Ook de NOS, radio 1 en 3FM waren op het onderzoeksteam afgekomen en wilden weten wat zij hier kwamen meten.

Bent u geïntresseerd in het project ‘de klimaatbestendige stad’? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Ronald Loeve: r.loeve@hva.nl of Lector ‘Water in en om de Stad’ Jeroen Kluck: j.kluck@hva.nl
Voor meer informatie over het onderzoek naar de ‘hittestress in de stad’ kunt u contact opnemen met onderzoeker Lisette Klok: e.j.klok@hva.nl of Lector ‘Water in en om de Stad’ Jeroen Kluck: j.kluck@hva.nl

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

 


01 / juni
01 / juni

Logo

hva-urban-technology-logo