Foodlogistiek op de kaart

02 Foodlogistiek op de kaart
Foodlogistiek
op de kaart


Leefbaarheid van steden in het geding

De foodsector is belangrijk voor de Metropoolregio Amsterdam. Het transport van voedsel zorgt onder andere voor ons dagelijks eten, de bevoorrading van supermarkten en horeca. Die zelfde goederenstromen dragen ook in hoge mate bij aan druk op de infrastructuur en ruimte in de regio en stad. Met files, vertraging en luchtvervuiling als gevolg. Als er niets gebeurt zal de bereikbaarheid van bedrijven afnemen en zullen de logistieke kosten stijgen. De vraag is daarom: hoe houden we de regio in de toekomst bereikbaar voor de foodsector, terwijl we ook rekening houden met de bewoners, bezoekers en de omgeving? Met toenemende verstedelijking en toerisme in de stad én de doelstelling om in 2030 zero-emissie te zijn als Amsterdam, staat de foodsector in de Metropoolregio Amsterdam voor een enorme uitdaging.

Hoe kom je tot een toekomstbestendig systeem?

Binnen het bestaande systeem van voedselbelevering wordt nog maar weinig samengewerkt tussen partijen. Dat is voor veel bedrijven wel duidelijk. Maar hoe het systeem van handel en logistiek er over vijf tot tien jaar uit ziet, is voor velen nog gissen. Er is inzicht nodig in het hele voedsel-logistieke systeem, zowel richting consumenten, horeca en retail als naar de (internationale) groothandels en de verwerkende industrie. HvA-onderzoekers hebben daarom in samenwerking met de Amsterdam Economic Board een Roadmap Logistiek geschreven als eerste stap om hier gestructureerd meer inzicht in te krijgen. De roadmap heeft verschillende partijen bij elkaar gebracht en levert een aantal duidelijke vervolgstappen op richting een duurzaam concurrerende foodsector. Samen met AMS werken onderzoekers van HvA nu aan een vervolgprogramma Evidence-Based Food System Design waarin precieze data wordt verzameld waarmee we samen met marktpartijen en de overheid toekomstscenario’s ontwikkelen om de uitdagingen leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid van het voedselsysteem het hoofd te bieden. Met behulp hiervan kan de Metropoolregio Amsterdam zich klaarmaken voor een voedsel zekere en duurzame toekomst.

Project: Duurzame Stedelijke Voedselsystemen

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
04 / mei 2017
04 / mei 2017

Logo

hva-urban-technology-logo