Hoofdbeeld-afvalinzameling-inspireert

Gebiedsgerichte aanpak afvalinzameling inspireert
Gebiedsgerichte afvalinzameling biedt kansen


 

Ondernemers en instellingen met meer dan negen volle vuilniszakken per week zijn in Amsterdam verplicht een contract af te sluiten met een commerciële afvalinzamelaar. Door de grote keuzevrijheid zijn er in de drukke binnenstad meerdere inzamelaars actief. Dagelijks rijden partijen als SITA, Icova, Van Gansewinkel en de Gemeente Amsterdam achter elkaar aan; het vuilnis van de eigen klanten wordt meegenomen, terwijl dat van de buurman blijft staan voor de concurrent.

Negatieve invloed op aantrekkelijkheid van de stad

Dit heeft nadelige gevolgen voor de aantrekkelijkheid van de stad. Doordat de inzamelaars op verschillende tijden hun ronde maken staat er altijd wel ergens afval op straat. Het vele zware vuilnisverkeer in de binnenstad is slecht voor de luchtkwaliteit en veroorzaakt geluidsoverlast en onveilige situaties.

Schone, veilige buurt vraagt tijd en inzet van ondernemers en inzamelaars

Deze problematiek vraagt om een alternatieve aanpak; een gebiedsgericht schoon en veilig inzamelingsmodel dat overlast minimaliseert, afvalscheiding stimuleert en rekening houdt met de kenmerken van de buurt. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat dergelijk schoon en duurzaam inzamelingsmodel alleen levensvatbaar is wanneer betrokken partijen de handen ineen slaan. Ondernemers of instellingen dienen een gezamenlijke aanpak te formuleren en bij de aanbesteding van hun afvalinzameling durven te kiezen voor gescheiden, schoon en veilig. Inzamelaars moeten bereid zijn alternatieve inzamelingsconcepten in te zetten en gebruik te maken van slimme, schone voertuigen. De lokale overheid moet door middel van stimulerende beleidsmaatregelen steun geven aan alternatieve vormen van afvalinzameling.

Gebiedgerichte aanpak inspireert

Dat deze aanpak ook andere gemeenten inspireert blijkt uit het verzoek van Maastricht Bereikbaar. Op 29 maart zijn daarom de (voorlopige) resultaten van het Amsterdamse onderzoek gepresenteerd aan Maastrichtse ondernemers, inzamelaars en beleidsmakers uit de oude stadswijk Wyck. Deze presentatie is hier te downloaden.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over afvalinzameling of zelf een project starten in uw buurt of gebied? Neem dan contact op met Simon de Rijke s.j.de.rijke@hva.nl.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Gebiedsgerichte aanpak afvalinzameling inspireert
03 / mei
03 / mei

Logo

hva-urban-technology-logo