Greening the Cloud

Greening the Cloud

Greening the Cloud

Het aantal datacenters in de metropoolregio Amsterdam is de afgelopen jaren sterk toegenomen, en daarmee ook het energiegebruik ervan. Een trend die daar aan bijdraagt is dat we in toenemende mate gebruik maken van clouddiensten, die ons in staat stellen documenten “in de cloud” op te slaan. Voor datacenters die via de cloud reken- en opslagcapaciteit aanbieden, zogenaamde cloudservice-providers, bedraagt het energiegebruik al snel een-derde van de totale bedrijfskosten. Hoewel deze cloudservice providers graag kosten besparen hebben zij relatief weinig kennis over hoe zij hun cloudomgeving en cloudapplicaties energiezuiniger kunnen ontwerpen en hoeveel dit aan kostenbesparing kan opleveren.

Om inzicht te krijgen in het energiegebruik van clouddiensten en cloudapplicaties, is op 1 september 2014 het project ‘Greening the Cloud’ gestart. Het onderzoek moet leiden tot meer inzicht in daadwerkelijk energieverbruik van clouddiensten en mogelijkheden voor groene ontwerpstrategieen.

Toolkit

Voor het uitvoeren van case studies wordt gebruik gemaakt van het Software Energy Footprint Lab (SEFLab), een server-platform waar middels sensoren nauwkeurig het stroomgebruik van hardware componenten wordt gemeten. De resultaten uit de case studies moeten uiteindelijk resulteren in een ‘toolkit’ van richtlijnen en ontwerpstrategieën voor cloudservice providers. Daarnaast zal het SEFLab zich verder ontwikkelen tot een multiserver meetplatform dat zowel door software bedrijven kan worden gebruikt om metingen uit te voeren, als practicum locatie voor onderwijs.

Het SEFLab is een initiatief van de HvA en de Software Improvement Group (SIG) en wordt ingezet om software bedrijven en cloudservice-providers te ondersteunen bij het vergroenen van hun diensten.

In het Greening the Cloud project wordt samengewerkt met GreenHost, SchubergPhilis, REM Automatisering, GreenIT Region Amsterdam, ISP Connect en NL ICT. De Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam zijn betrokken als kennispartners. Het project krijgt subsidie van SIA RAAK.

Bezoek www.greeningthecloud.nl voor meer informatie over dit project.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Het aantal datacenters is de afgelopen jaren sterk gegroeid en ook het energiegebruik ervan
Greening the Cloud2
01 / juni
01 / juni

Logo

hva-urban-technology-logo