Hoofdbeeld stadsboeren

Duurzame voedselsystemen in de stad

 Duurzame voedselsystemen in de stad

Met de projecten Re-Organise en R-Link zet Urban Technology het thema Sustainable Urban Food Systems op de kaart.


Re-Organise:
Samen met stadsboeren afval (hoogwaardige) verwerken

Meer samenwerking tussen hogescholen en MKB-ondernemers. Dat is het doel van de RAAK-subsidie die onderzoekers van HvA Urban Technology onlangs toegekend kregen voor het onderzoeksproject RE-ORGANISE. Meer dan 10 bedrijven – technologieleveranciers en verschillende stadsboeren – buigen zich de komende twee jaar over een belangrijke vraag in het streven naar een circulaire economie: wat zijn de mogelijkheden om organisch afval (waaronder gft) lokaal en kleinschalig op te werken tot nieuwe hoogwaardige grondstoffen?

Als studiegebied is gekozen voor stadslandbouwlocaties, vanwege hun ligging in of pal naast de stad, en omdat er niet alleen organisch afval geproduceerd wordt maar er ook een (potentiële) afzetmarkt is voor het resulterende gerecyclede eindproduct (compost, diervoeder etc.). Binnen RE-ORGANISE zullen prototypes ontwikkeld worden voor kleinschalige verwerkingsinstallaties en er worden circulaire businessmodellen voor de stadslandbouwlocaties ontworpen. Een te ontwikkelen 'keuzekaart' gaat bedrijven met organische reststromen helpen om te bepalen welke verwerkingstechnieken in hun geval het meest rendabel zijn.

http://www.hva.nl/onderzoek/hva-onderzoek/projecten/item/re-organise.html

 


R-link
Bottom-up projecten urban farming succesvol organiseren

Kleinschalige initiatieven voor stadslandbouw en lokale oplossingen voor ophaal en verwerking van organische reststromen zoals voedsel en afval, kunnen bijdragen aan een duurzamer stedelijk voedselsysteem. Er zijn de laatste jaren dan ook veel burger- en bedrijfsinitiatieven op dit gebied. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Metabolic, een bedrijf dat innovaties ontwikkelt om kringlopen in voedselproductie en –consumptie te sluiten en uitprobeert op de Ceuvel. In de Boeletuin bij de VU onderhoudt Stichting het Groene levenlab met buurtbewoners , VU-medewerkers en -studenten een tijdelijke tuin. De tuin is een plek voor kennisuitwisseling en onderzoek rond stadslandbouw.

Beter inzicht in de legitimiteit en haalbaarheid

Dergelijke initiatieven krijgen vaak steun vanuit de overheid maar leiden ook tot praktische governance vragen, zowel op juridisch vlak als op het gebied van legitimering. Want hoe kom je als ambtenaar of geldschieter tot een goede afweging om een dergelijke initiatief wel of niet te steunen? En zijn hiervoor voldoende middelen te verkrijgen? Welke initiatieven dragen bij aan strategische stedelijke ambities en welke minder? In dit project onderzoeken we hoe de inzet van sociale businessmodellen, als communicatiemiddel tussen initiatiefnemers, overheid, burgers en markt, deze vragen kunnen helpen verhelderen.

hva-urban-technology-nav5

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
 
03 / mei
03 / mei

Logo

hva-urban-technology-logo