ICOONPROJECT E-MOBILITY & CITY LOGISTICS

Icoonproject e-mobility & city logistics

ICOONPROJECT
E-MOBILITY & CITY LOGISTICS

Trekker: Lector Walther Ploos van Amstel (City Logistiek)

Het project E-mobility & City Logistics ondersteunt gemeenten en ondernemers in de metropoolregio Amsterdam (MRA) in hun ambitie naar zero-emission stadslogistiek. Binnen het project wordt de kennis over logistieke stromen gecombineerd met de kennis over laadinfrastructuur en verdienmodellen voor e-mobility.

Met de groei van Amsterdam in zowel bewonersaantal, bedrijvigheid als bezoekers nemen de goederenvervoerstromen in de stad toe. De tienduizenden conventionele bestelauto’s en vrachtwagens die elke dag in Amsterdam rijden zijn een grote bron van lucht- en geluidsvervuiling in de stad. Van de NO2 concentratie in Amsterdam is 60% afkomstig van deze voertuigen.

E-mobility & City Logistics draagt bij aan een grootschalige inzet van elektrische voertuigen voor stadsdistributie in de MRA. Daarvoor onderzoekt het project de omvang en ontwikkelingen in de vervoerstromen in de MRA en de behoeftes bij stakeholders. Het project beoordeelt en ontwerpt technische en logistieke oplossingen met elektrisch vervoer en realiseert deze samen met partners in de MRA. Daarnaast brengt het project in kaart welke rol de overheid speelt bij het stimuleren, faciliteren, coördineren en reguleren van schone stedelijke distributie.

De komende 2 jaar levert het project op:

  • Haalbaarheidsstudies voor inzet EV in belangrijke sectoren
  • Een studie naar oplaadhotspots
  • Een monitoringstool/database voor evaluatie van EV gebruik bij bestelauto’s en vrachtwagens

Bent u geïntresseerd in het project E-mobility & City logistics? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Susanne Balm: s.h.balm@hva.nl - 0621157771 of Lector City logistics Walther Ploos van Amstel: w.ploos.van.amstel@hva.nl

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Een vervuilde stad is niet aantrekkelijk om te bezoeken
ICOONPROJECT E-MOBILITY & CITY LOGISTICS2
01 / juni
01 / juni

Logo

hva-urban-technology-logo