Meer schone taxi’s op straat

03 Meer schone taxi’s op straat
Meer schone taxi’s
op straat


Nederlandse luchtkwaliteit kan beter

De gemeente Amsterdam neemt extra maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In Amsterdam zijn diverse plekken waar de luchtkwaliteitsnormen regelmatig worden overschreden. Autoverkeer is een belangrijke oorzaak van slechte luchtkwaliteit en met name veelrijders, zoals de 3.000 taxi’s die in de stad rijden, leveren hieraan een grote bijdrage. Een convenant tussen de gemeente Amsterdam en de Toegelaten Taxi Organisaties uit 2016 moet daar verandering in brengen. Het doel? Honderd procent (schone) elektrische taxi’s in de stad in 2025. Als tegenprestatie zet de gemeente enkele (innovatieve) maatregelen in om aanschaf van elektrische taxi’s te stimuleren. Een daarvan is de voorrangsregeling bij Amsterdam Centraal Station.

Data-gedreven beleid voor een schone stad

Onderzoekers van Urban Technology voeren data-analyse uit om te evalueren of de beleidsmaatregelen voor schone taxi’s werken. Zo wordt bij Centraal Station Amsterdam onderzocht of er naar verhouding meer elektrische taxi’s aankomen. Op deze standplaats krijgen schone taxi’s voorrang. Vanaf 1 januari 2016 gold dat elke vierde taxi elektrisch moest zijn. Het onderzoek van de HvA toonde aan dat deze regeling ervoor zorgde dat de bestaande verhouding van 1:6 langzaam verschoof richting 1:4. Dit betekende dat de voorrangsregeling geen voorrang meer bood aan schone taxi’s, waardoor de maatregel het beoogde doel verloor. Voor de gemeente Amsterdam was dit aanleiding om vanaf januari 2017 de voorrangsregeling aan te scherpen tot 1:3. Op termijn zal deze staffel logischerwijs moeten worden aangescherpt totdat er in 2018 alleen nog maar schone taxi’s worden toegelaten.

Project U-Smile: Urban Smart Incentives and Measures for the Enhancement of Life

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
04 / mei 2017
04 / mei 2017

Logo

hva-urban-technology-logo