Nieuwe producten van textielresten

05 Nieuwe producten van textielresten
Nieuwe producten van
textielresten


Afval en schaarse grondstoffen groeiend probleem

Verschillende bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam hebben textielresten die zij nu nog niet hergebruiken. Denk aan de jutenzakken waarin de koffie van Starbucks wordt vervoerd. Het snijafval van Ahrend, leverancier van kantoormeubelen of het textiel dat Sympany inzamelt en dat niet meer draagbaar is of herbruikbaar voor het spinnen van nieuwe garens. Nu worden deze textielresten vaak verbrand of tot vul- of isolatiemateriaal verwerkt.

Hoe kun je afval hergebruiken?

Binnen het RECURF-project krijgt textiel een nieuw leven. Door textielresten te combineren met biobased plastics ontstaan nieuwe materialen met unieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Bij voorkeur worden hiermee producten ontwikkeld die de bedrijven zelf weer kunnen gebruiken of verkopen, zoals een loungestoel van jutenzakken en biobased plastics. Samen met de deelnemende bedrijven zijn we tot de conclusie gekomen dat toepassing van deze biocomposieten in plaat- en schaalvormige interieurtoepassingen een interessant circulair business model oplevert, met zowel economische als ecologische waarde. In vervolgonderzoek gaan we dieper in op het circulair maken van de keten van vezel tot eindproduct en op de inzet van digitale productietechnieken.

Project RECURF: re-using circular urban fibres and biobased plastics in urban products

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
04 / mei 2017
04 / mei 2017

Logo

hva-urban-technology-logo