klimaatbestendigestad

onderzoek in fieldlab oost officieel van start

onderzoek in fieldlab oost officieel van start

Begin november is fieldlab Oost, een samenwerkingsverband tussen HvA en stadsdeel Oost officieel van start gegaan. In fieldlab Oost werken verschillende partijen in Oost aan een veerkrachtige wijk door middel van praktijkgericht onderzoek Het gaat nu om een drietallangdurige onderzoeksprojecten: op het gebied van wijkontwikkeling, klimaatbestendigheid en zorgnetwerken.

WATEROVERLAST IN OOST AANPAKKEN

Een van de UT- onderzoeksprojecten binnen het fieldlab Oost betreft de klimaatbestendigheid van buurten in Amsterdam Oost. Klimaatadaptatie gaat over anticiperen op extreme regenval en hitte. Door de klimaatveranderingen zal, als we niets doen, in de dicht gebouwde stad steeds vaker wateroverlast en hittestress voorkomen.. Een probleem is dat klimaatbestendigheid slechts een van de vele opgaven is bij de herinrichting van een buurt. Het project richt zich daarom op de organisatorische aspecten (‘de governance’) van het klimaatbestendig inrichten. Dat betekent afstemmen met en tussen de verschillende instanties en gebruikers.

Het project start in de wijk Middenmeer in Watergraafsmeer waarop meerdere locaties zullen volgen. Voor het project wordt samengewerkt met Waternet en de gemeente Amsterdam maar ook gebruikers zullen worden betrokken zoals bijv. bewoners, corporaties, scholen en sportverenigingen die bereid zijn mee te denken en te doen aan het klimaatbestendig maken van hun straat en wijk. Door deze gezamenlijke aanpak verwacht de projectgroep onder leiding van Lector Jeroen Kluck met diverse partijen te werken aan klimaatbestendige wijken en tevens antwoorden te geven op de volgende vragen: Wat is klimaatbestendigheid eigenlijk? En hoeveel wateroverlast is acceptabel in deze stad, nu en in 2025?

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Wat is
klimaatbestendigheid
eigenlijk?
fieldlab-hva
02 / december
02 / december

Logo

hva-urban-technology-logo