Stadslogistiek in beeld

07 Slimme stadsdistributie in Oude Pijp
Slimme stadsdistributie
in Oude Pijp


De stad slibt dicht door goederenvervoer

De Amsterdamse stadswijk Oude Pijp is een zeer drukke en levendige wijk waar wonen en werken zij aan zij gaan. Dit levert een groot aantal verkeersbewegingen op. Naast het autoverkeer van bewoners is er ook veel verkeer ten behoeve van de bevoorrading van bedrijven en het afleveren van pakketjes voor bewoners. Op diverse momenten op doordeweekse dagen zorgt dit ervoor dat de doorstroming van verkeer stagneert. De leefbaarheid en de verkeersveiligheid staan onder druk. Het verkeer zit elkaar in de weg en er is geluids- en stankoverlast. De wijk wordt de komende jaren steeds drukker door het in gebruik nemen van de Rode Loper (een project dat sinds 2013 in het teken staat van de herinrichting van de openbare ruimte van stadsdeel Centrum en Zuid en de Noord-Zuidlijn). De openbare ruimte moet anders worden gebruikt, onder meer door het slim en schoon organiseren van de bevoorrading.

Hoe houd je een drukke stadswijk ook in de toekomst leefbaar?

Met behulp van data-analyse brengen HvA-onderzoekers de kenmerken van de verschillende bevoorradingstromen in de Oude Pijp in kaart. Een gebied met meer dan 1.000 ondernemers en veel laad- en losverkeer. Welke goederen ontvangen de ondernemers wekelijks? En door wie en hoe wordt dit geleverd? De resultaten uit dit onderzoek zijn waardevolle input voor de ontwikkeling van stadslogistieke oplossingen. Zo kan met de verworven data de potentie van verschillende oplossingen onderzocht en vergeleken worden. Welke leveringen verlopen momenteel inefficiënt? Welke goederenstromen kunnen op een alternatieve manier georganiseerd worden? En wat vinden de verschillende betrokkenen hiervan? Stadsdeel Zuid en de Hogeschool van Amsterdam gaan hier mee aan de slag, samen met ondernemers en bewoners uit de wijk en leveranciers en logistiek dienstverleners.

Project: Stadslogistiek in Beeld

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
04 / mei 2017
04 / mei 2017

Logo

hva-urban-technology-logo