Urban Analytics-hva01

Start onderzoeksgroep urban analytics

START ONDERZOEKSGROEP URBAN ANALYTICS

Bij veel onderzoeksprojecten binnen Urban Technology speelt het verzamelen van data een belangrijke rol. Vanaf april is er een team van onderzoekers en studenten Toegepaste Wiskunde aangesteld dat zich specialiseert in het uitvoeren van deze data-analyses. Met behulp van bestaande analysetools analyseert de onderzoeksgroep data binnen de thema’s van Urban Technology. Dit zijn o.a. thema’s op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit, zoals het laadpalenonderzoek, het onderzoek naar hittestress en het onderzoek naar de potentiele energieopbrengst middels alternatieve energie (zonnepanelen, wind, vehicle-2-grid installaties).

Data-analyse voor bedrijven

De onderzoeksgroep heeft kennis over de onderwerpen vanuit de onderzoeksprogramma’s maar ook kennis van wiskundige analyses. Deze krachtige combinatie zorgt ervoor dat we data kunnen interpreteren en nieuwe/waardevolle informatie uit data kunnen halen om innovatie tot stand te brengen. De onderzoeksgroep wordt daarom ook ingezet voor concrete opdrachten van bedrijven. We helpen hen o.a. om data op te schonen (netjes op te slaan, te analyseren en te visualiseren). En daarnaast geven we bedrijven advies over hoe ze data kunnen gebruiken om te innoveren: data driven innovation.

Voorbeelden van concrete opdrachten:

  • Een data analyse (principal component analyse) om de sterkste groentesoorten te kunnen vinden voor een zaadteler in Noord Holland.
  • Een data analyse van een vehicle-2-grid installatie van één huis met zonnepanelen, met de extrapolatie naar het KNSM eiland.
  • Een data analyse van de oplaadinfrastructuur van elektrische voertuigen: wie laadt ’s nachts en wie overdag?

Er is nog plek voor uw onderzoeksvraag

Op 1 februari 2016 start het afstudeeratelier ‘Data Analytics in Urban Technology’. In dit atelier analyseren 15-20 studenten Toegepaste Wiskunde datasets van bedrijven en onderzoeksprogramma’s.
 
In september 2016 start de minor ‘Big Data in Urban Technology’ voor studenten van de faculteit Techniek. Studententeams werken aan opdrachten rondom data-analyse en maken informatiedashboards uit tot dan toe onontsloten datasets.
 
Heeft u een opdracht voor onze studenten? Zowel binnen het afstudeeratelier als de minor is er nog plek beschikbaar. Mail Nanda Piersma, (data analist) voor meer informatie, e-mail: n.piersma@hva.nl.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
De onderzoeksgroep wordt daarom ook ingezet voor concrete opdrachten van bedrijven.
Urban Analytics-hva
02 / december
02 / december

Logo

hva-urban-technology-logo