Vertical Farming

Voedsel in en naar de stad

Voedsel in en naar de stad

Voedsel in en naar de stad is een nieuw onderzoeksproject dat het hele onderzoeksgebied van Urban Technology beslaat. Het project heeft als doel bij te dragen aan de verduurzaming van de voedselvoorziening in de MRA.

De thema’s in dit project zijn de verduurzaming van de aanvoer en distributie van voedsel naar de stad, high- en lowtech stadslandbouw, het sluiten van kringlopen, bijvoorbeeld door compostering van organisch afval uit de stad en het in kaart brengen van de ruimtelijke consequenties van het bestaande en toekomstige stedelijke voedselsysteem. Projecten die we uitvoeren of in voorbereiding hebben gaan in op deze thema’s.

Op alle thema’s zijn we nog op zoek naar partijen die met praktijkcases of onderzoeksvragen bij ons aan willen sluiten.

Bent u geïntresseerd in het project ‘Voedsel in en rond de Stad’? Voor meer informatie kun u contact opnemen met projectmanager Melika Levelt: m.levelt@hva.nl - 06 2115 6213.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Initiatieven voor
stadslandbouw hebben
veelal maatschappelijke doelstellingen
Greening the Cloud2
01 / juni
01 / juni

Logo

hva-urban-technology-logo